La Seguretat Social alerta Nova estafa a partir d’un suposat reemborsament a càrreg de la seguretat social.