Protecció de Dades nova RGPD

La relació dels ciutadans amb la quantitat tan alta de dades que deixen al seu pas, es encara complexa i el ecosistema legal no ha avançat al  mateix ritme que les cada cop mes profundes empremtes digitals.

Però aquest forat s’acaba i Europa llança un contundent missatge dissuasiu a les empreses que manegen dades personals sense consentiment dels usuaris o es mostren incapaços d'evitar fuites d'informació.

El proper mes entrarà en vigor una regulació comunitària, la més garantista del món en la protecció de dades. La UE vol acabar amb la barra lliure, obligant a les companyes a extremar les mesures en protecció de dades, no només per la via de l'advertiment, sinó amb potents instruments sancionadors.

El  recent escàndol Facebook-Cambridge Analytica ha deixat una sensació, de manipulació i abús de la nostra intimitat. I també una pregunta: què fer perquè això no torni a passar? La resposta europea arriba el 25 de maig amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que unifica les normes dels Vint sota una premissa clara: l'usuari és amo de les seves dades, i les empreses només poden usar aquesta informació prèvia autorit