Serveis

  • Servei Instal·lació d'equips.
  • Serveis de manteniment preventiu
  • Consultoría tecnológica
  • Seguretat informàtica
  • Diseny /  Implementació / Administració de xarxes
  • Copies de seguretat al núvol
  • Reparació d'equipament informàtic
  • Cablejat estructurat
  • Diseny web /allotjaments

Tots aquests serveis sonn avalats per un equip tècnic certificat per els principals fabricants de hardware y software.