Descripció de la oferta:

Pack d’hores de tècnic de sistemes per a la realització de les diferents tasques informàtiques que el client pugui necessitar. Aquests pacs d’hores no tenen caducitat.

Avantatges del pack d’hores:

Aquest format de servei permet al client disposar dels serveis de Bitavís amb el status de client preferent, aplicant-l’hi els temps de resposta de un client contractat, donant-l’hi suport presencial i telefònic, amb aquest format el client també disposarà de servei de telemanteniment (suport remot)només es descomptarà del pack d’hores en el cas que la intervenció remota superi els 20 minuts.

El fet d’adquirir un pack d’hores, permet al client aconseguir una rebaixa en el cost-hora del tècnic.

El fet de disposar d’un pack d’hores permet al client saber que només està pagant el temps que esta consumint.

El client pot disposar d’un tècnic per a la realització de qualsevol tasca informàtica. Resolució d’incidències, actualitzacions de seguretat, instal·lació d’equips, programari, tot tipus de perifèrics, manteniments preventius, etc..

Els temps de desplaçament del tècnic (viatge d’anada) es descompten del pack d’hores, no havent de fer despeses extres per aquest concepte. Es descomptaran 20 minuts per  aquest concepte.

L’ import del pack de 10 hores de tècnic de sistemes es de   490,00€ + IVA

L’ import del pack de 20 hores de tècnic de sistemes es de   960,00€ + IVA

L’ import del pack de 50 hores de tècnic de sistemes es de 2.350,00€ +IVA

L' import del pac de 100 hores de tècnic de sistemes es de 4.400,00€ +IVA